Právne úkony FO a PO ako podnikateľa – zamestnávateľa v zmysle ZP v súlade s Obchodným zákonníkom

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. Čítaj viac…
Publikované: 14. september 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Posted in Mzdové centrum. sk and tagged , .