Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

Daňové centrum – Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie. Účtovným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Čítaj viac…
Publikované: 28. január 2019 | Zdroj: Daňové centrum.sk
Posted in Daňové centrum. sk and tagged , .