Dovoľujeme si Vám predstaviť našu firmu a zároveň ponúknuť možnosť využitia našich skúseností vo Váš prospech.

T-Bilanc, spol. s r.o. je účtovno-poradenskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, s daňami, so spracovávaním miezd a personalistiky. Poskytujeme kompletné služby v oblasti vedenia účtovnej a mzdovej agendy vrátane prípravy daňových priznaní, účtovníckeho, podnikateľského a daňového poradenstva pre všetky typy podnikateľských subjektov domácim aj zahraničným klientom.

Našou prioritou je poskytnúť pohotové, presné a spoľahlivé informácie o hospodárskej situácii Vašej firmy a pomáhať pri hľadaní optimálnych alternatívnych riešení pre procesy riadenia a rozhodovania. Prevezmeme za Vás starostlivosť za kvalifikované a včasné spracovanie všetkých podaní, ktorých predkladanie stanovujú daňové zákony, ako aj zákony orgánov sociálneho a zdravotného poistenia a ďalších úradov a inštitúcií.  Pomôžeme Vám získať prehľad v aktuálnych zákonoch SR  súvisiacich s Vašou činnosťou, resp. udržať krok v informovanosti v neustále meniacom sa podnikateľskom prostredí.

 

Prečo by ste si mali vybrať práve nás:

⇒ Spoločnosť T-Bilanc, spol. s r.o. pôsobí na trhu už od roku 1998.

⇒ Sme tím finančných a mzdových účtovníkov s odborným vzdelaním a  bohatými skúsenosťami v danej oblasti.

⇒ Vďaka pravidelnej účasti na odborných školeniach Vám vieme zaručiť aktuálne a spoľahlivé informácie.

⇒ Využívame najaktuálnejšie informačné technológie na zefektívnenie procesov spracovania, kontroly a vyhodnocovania údajov.

⇒ Naše služby využíva vyše 100 spokojných klientov, tak neváhajte a staňte sa jedným z nich.