Právnické osoby, pozor !

Finančná správa - Právnické osoby, pozor !Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa blíži. Od januára 2018 je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a tiež ich zástupcov. Práve preto sa v týchto dňoch hromadia dopyty týkajúce sa elektronického podávania daňových priznaní aj na Call centre finančnej správy. Na čo by teda povinne elektronicky komunikujúce daňové subjekty nemali zabudnúť ? Čítaj viac…
Publikované: 07. marec 2018 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2017 na 21 % má dosah už aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.
Čítaj viac…
Publikované: 29. marec 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

Príspevok je určený právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016. Poukazuje na ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. V osobitnej časti sa príspevok venuje pripočítateľným a odpočítateľným položkám, ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane. Príloha obsahuje vyplnené tlačivo daňového priznania, ktoré zahŕňa príklady rozoberané v príspevku.
Čítaj viac…
Publikované: 24. február 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre