Mzdy a personalistika

 

Súčasťou našich služieb je komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy podľa platnej legislatívy v SR. Výpočet miezd, odvodov a zrážok zo mzdy vykonávame na základe Vašej evidencie dochádzky alebo evidencie odpracovaných hodín zamestnanca.

 

⇒ prihlásenie zamestnanca (trvalý pracovný pomer, dohoda) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
⇒ vypracovanie štandardných pracovných zmlúv
⇒ výpočet mzdy (hrubá mzda, celková cena práce, odvody, zrážky zo mzdy, cestovné náhrady, daňový bonus)
⇒ zostavenie a zasielanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
⇒ zostavenie a zasielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
⇒ zostavenie a zasielanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
⇒ zostavenie a zasielanie všetkých požadovaných štatistických výkazov a hlásení
⇒ vypracovanie prevodných príkazov na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
⇒ premena prevodných príkazov do súborov elektronických formátov, ktoré automaticky môžete nahrať do internetbankingu
⇒ komunikácia s úradmi (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, štatistický úrad)
⇒ zostavenie a podanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zamestnanca
⇒ vyhotovenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na dieťa
⇒ vystavenie evidenčného listu zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru (trvalý pracovný pomer, dohoda) do Sociálnej poisťovne
⇒ odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne