Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Mzdové centrum – Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, keďže 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019. Čítaj viac…
Publikované: 15. október 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Fyzické osoby – podnikatelia ešte v marci elektronicky len dobrovoľne

Finančná správa - Fyzické osoby – podnikatelia ešte v marci elektronicky len dobrovoľneSom živnostník, advokát, lekár, drobný farmár, jednoducho fyzická osoba – podnikateľ. Musím podať daňové priznanie elektronicky? S takýmito otázkami sa pracovníci Call centra finančnej správy stretávajú v týchto dňoch veľmi často. Finančná správa preto fyzickým osobám – podnikateľom prináša základné informácie o podávaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017. Čítaj viac…
Publikované: 08. marec 2018 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Čo si môžete odpočítať z daní za rok 2017?

Daňové centrum - Čo si môžete odpočítať z daní za rok 2017?Čo si môže fyzická osoba odpočítať od základu dane z príjmov v daňovom priznaní za rok 2017? Čítaj viac…
Publikované: 20. február 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Finančná správa - Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie daneZamestnanec, ktorý mal v roku 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 3.4.2018, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura.  Čítaj viac…
Publikované: 02. február 2018 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Príjmy fyzickej osoby nepodliehajúce zdaneniu

Daňové centrum – Príjmy fyzickej osoby nepodliehajúce zdaneniuPríspevok rozoberá najvýznamnejšie a najčastejšie druhy príjmov, ktoré sú vylúčené zo zdanenia daňou z príjmov alebo sú oslobodené od zdanenia len do určitej výšky. Čítaj viac…
Publikované: 29. november 2017 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Súbeh príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

Fyzická osoba dosahujúca rôzne druhy príjmov počas kalendárneho roka musí po skončení tohto obdobia vyrovnať daňovú povinnosť.
Čítaj viac…
Publikované: 22. september 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Právne úkony FO a PO ako podnikateľa – zamestnávateľa v zmysle ZP v súlade s Obchodným zákonníkom

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. Čítaj viac…
Publikované: 14. september 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017

V roku 2017 začne plynúť nové preddavkové obdobie od 1. 4. 2017 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. 3. 2017) do 3. 4. 2018 (posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017). Ak je predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016, preddavkové obdobie začína plynúť po uplynutí predĺženej lehoty. Obdobne sa predĺži preddavkové obdobie, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2017.
Čítaj viac…
Publikované: 28. marec 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016

Cieľom príspevku je pomôcť daňovníkom – fyzickým osobám správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, vyplniť tlačivo daňového priznania typu A aj typu B, ako aj poskytnúť ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane. Na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 slúžia nové tlačivá, pričom nové (aktualizované) sú aj poučenia na ich vyplnenie.
Čítaj viac…
Publikované: 10. marec 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Najdôležitejšie úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2016

Image27466Hlavné zmeny, ktoré ovplyvňujú zdanenie príjmov od 1. 1. 2016, boli upravené novelou zákona č. 253/2015 Z. z. o dani z príjmov. Najdôležitejšie zmeny v zdaňovaní fyzických osôb nastali v oblasti cenných papierov a investičných služieb, v oblasti príjmov plynúcich podľa autorského zákona a oslobodenia sociálnej výpomoci z dôvodu živelných udalostí a hmotnej núdze.
Čítaj viac…
Publikované: 26. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre