Mzda za prácu nadčas

Daňové centrum - Mzda za prácu nadčasAká odmena patrí zamestnancovi pri práci nadčas a ako sa mzda za nadčas následne zúčtuje… Čítaj viac…
Publikované: 28. február 2019 | Zdroj: Mzdové centrum. sk

Odvody poistného od 1. januára 2019

Daňové centrum - Odvody poistného od 1. januára 2019Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Čítaj viac…
Publikované: 07. február 2019 | Zdroj: Mzdové centrum. sk

Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok

Daňové centrum - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevokKto má nárok na materskú a rodičovskú dovolenku, aká je dĺžka, návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke, prerušenie dovolenky a iné informácie. Čítaj viac…
Publikované: 24. január 2019 | Zdroj: Mzdové centrum.sk

Oznamovanie kategórie práce 2

Daňové centrum - Oznamovanie kategórie práce 2Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019. Čítaj viac…
Publikované: 14. január 2019 | Zdroj: Mzdové centrum.sk

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Mzdové centrum – Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, keďže 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019. Čítaj viac…
Publikované: 15. október 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Minimálna mzda na Slovensku od januára stúpne na 520 eur

Mzdové centrum – Minimálna mzda na Slovensku od januára stúpne na 520 eur10. októbra 2018 vláda schválila minimálnu mzdu na Slovensku. Čítaj viac…
Publikované: 10. október 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Evidencia pracovného času

Mzdové centrum – Evidencia pracovného časuJednou z povinností zamestnávateľa je viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, teda evidenciu pracovného času, evidenciu práce nadčas, evidenciu nočnej práce, evidenciu aktívnej časti pracovnej pohotovosti a evidenciu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti. Čítaj viac…
Publikované: 09. október 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník

Mzdové centrum – Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostníkCharakteristika zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby; nezdaniteľné časti základu dane, daň a odvody z ich príjmov. Čítaj viac…
Publikované: 09. august 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Nové sumy rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1. januára 2019

Mzdové centrum – Nové sumy rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1. januára 2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenia, ktoré ustanovujú nové sumy rodičovského príspevku a sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Opatrenia nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019. Čítaj viac…
Publikované: 07. august 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Nárok na dovolenku

Mzdové centrum - Nárok na dovolenkuZamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný. Čítaj viac…
Publikované: 01. august 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre