Mzda za prácu nadčas

Daňové centrum - Mzda za prácu nadčasAká odmena patrí zamestnancovi pri práci nadčas a ako sa mzda za nadčas následne zúčtuje… Čítaj viac…
Publikované: 28. február 2019 | Zdroj: Mzdové centrum. sk

Odvody poistného od 1. januára 2019

Daňové centrum - Odvody poistného od 1. januára 2019Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Čítaj viac…
Publikované: 07. február 2019 | Zdroj: Mzdové centrum. sk

Oznamovanie kategórie práce 2

Daňové centrum - Oznamovanie kategórie práce 2Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019. Čítaj viac…
Publikované: 14. január 2019 | Zdroj: Mzdové centrum.sk

Evidencia pracovného času

Mzdové centrum – Evidencia pracovného časuJednou z povinností zamestnávateľa je viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, teda evidenciu pracovného času, evidenciu práce nadčas, evidenciu nočnej práce, evidenciu aktívnej časti pracovnej pohotovosti a evidenciu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti. Čítaj viac…
Publikované: 09. október 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Nárok na dovolenku

Mzdové centrum - Nárok na dovolenkuZamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný. Čítaj viac…
Publikované: 01. august 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre