Účtovná závierka v JÚ za rok 2017

Daňové centrum - Účtovná závierka v JÚ za rok 2017Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch. Pozrite si pravidlá, postup a názorný príklad jej zostavenia za rok 2017. Čítaj viac…
Publikované: 09. február 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov závierky so zameraním na FO – podnikateľov. Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2016 bude zostavená ku dňu 31. 12. 2016.
Čítaj viac…
Publikované: 3. február 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

Prinášame popis legislatívy, prípravných prác pred uzavretím účtovných kníh, závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok a následných povinností po zostavení účtovnej závierky. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky s vyplnenými tlačivami.
Čítaj viac…
Publikované: 27. január 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Účtovná závierka podnikateľov v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Image26299Príspevok sa venuje postupu pri uzatváraní peňažného denníka a ostatných účtovných kníh vrátane praktických príkladov na uzávierkové účtovné operácie, zásadám pri inventarizácii majetku a záväzkov vrátane účtovania inventarizačných rozdielov, postupu pri vyplnení účtovných výkazov a napokon určeniu majetku, ktorý sa uvádza v účtovnej závierke.
Čítaj viac…
Publikované: 04. február 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre