Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom pracovného pomeru

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.
Čítaj viac…
Publikované: 21. september 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre
Posted in Mzdové centrum. sk and tagged , , .