Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom pracovného pomeru

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.
Čítaj viac…
Publikované: 21. september 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.
Čítaj viac…
Publikované: 22. február 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN zamestnanca

Image26681Vybraný príklad z praxe: Zamestnávateľ prijal zamestnankyňu na pracovný pomer počas zastupovania na materskej dovolenke. V zmluve je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú do 31. 3. 2016. Zastupujúca zamestnankyňa otehotnela a 11. 2. 2016 sa dala vypísať na PN. Môže s ňou zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer 10. 2. 2016 alebo až 31. 3. 2016? Vzťahuje sa na ňu ochranná doba, keď je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú?
Čítaj viac…
Publikované: 02. marec 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú.

Publikované: 21. september 2015 | žiadne komentáre

dávkyZamestnanec má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2015. Od 1. 9. 2015 ho chce zamestnávateľ zamestnať na dobu neurčitú. Musí pokračovanie tohto zamestnaneckého vzťahu riešiť novou pracovnou zmluvou alebo to stačí riešiť zmenou pracovnej zmluvy?

Čítaj viac…