Odvodová úľava: hraničná suma príjmu pre rok 2018

Mzdove centrum - Odvodová úľava: hraničná suma príjmu pre rok 2018Pri uplatňovaní odvodovej úľavy musí ísť o zamestnanie dlhodobo nezamestnanej osoby, pričom vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Čítaj viac…
Publikované: 31. január 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Posted in Mzdové centrum. sk and tagged , .