Odvody poistného od 1. januára 2019

Daňové centrum - Odvody poistného od 1. januára 2019Postup pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Čítaj viac…
Publikované: 07. február 2019 | Zdroj: Mzdové centrum. sk

Odvody poistného od 1. januára 2018

Mzdové centrum – Odvody poistného od 1. januára 2018Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila. Čítaj viac…
Publikované: 16. február 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a dane

Neplatené voľno môžeme charakterizovať ako stav, keď zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu, ale prácu pre zamestnávateľa nevykonáva, ne­zdržiava sa na pracovisku a ani inak nie je zamestnávateľovi k dispozí­cii, pričom zamestnávateľ túto situáciu akceptuje, ale za toto obdobie zamestnancovi mzdu ani náhradu mzdy neposkytuje. Zákonník práce pojem neplatené voľno nepozná, v skutočnosti ide o dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca.
Čítaj viac…
Publikované: 04. apríl 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2016

tipy1-5Každoročne sa k 1.7. prehodnocuje, či musí – nemusí samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) počas ďalších 12 mesiacov platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vlani po prvýkrát samotná Sociálna poisťovňa informovala samostatne zárobkovo činné osoby o týchto ich povinnostiach a ak si pamätáte, bolo to spojené s „menšími“ problémami. Uvidíme, ako to pôjde tento rok. Ale poďme po poriadku.
Čítaj viac…
Publikované: 09. júl 2016 | Zdroj: hnonline. sk – Jozef Mihál | žiadne komentáre

Úľava na odvodoch neplatí pre študenta-brigádnika automaticky

Image26444Študent má možnosť úľavy na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený (neplatí poistné), ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahol 200 eur. Úľava na odvodoch však nie je automatická a študent musí uplatňovanie výnimky písomne oznámiť zamestnávateľovi.
Čítaj viac…
Publikované: 19. február 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Živnostníci v týchto dňoch dostávajú informácie o zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

Image26060Od januára 2016 sa zvýšil minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného na 429,00 eur, pričom minimálne poistné bude mesačne 142,20 eur. Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného od 1. januára 2016 je 4 290 eur, pričom maximálne poistné z neho je 1 422,13 eur mesačne.
Čítaj viac…
Publikované: 20. január 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre