Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

Mzdove centrum - Náhrady pri zahraničnej pracovnej cesteNáhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám. Čítaj viac…
Publikované: 11. január 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Posted in Mzdové centrum. sk and tagged .