Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

Mzdove centrum - Náhrady pri zahraničnej pracovnej cesteNáhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám. Čítaj viac…
Publikované: 11. január 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Cestovné náhrady

Opatrením č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného sa od 1. 12. 2016 zvyšujú sumy stravného poskytovaného zamestnancom na pracovnej ceste. Napr. suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa zvyšuje zo sumy 4,20 eura na sumu 4,50 eura.
Čítaj viac…
Publikované: 24. november 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Zmeny v cestovných náhradách od 1. 3. 2015

Publikované: 14. máj 2015 | žiadne komentáre

cestZmeny v zákone o cestovných náhradách boli vyvolané úpravami v Zákonníku práce ohľadom dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom. Ich cieľom je riešiť problém vyplácania zamestnancov cez cestovné náhrady za fiktívne pracovné cesty počas trvania dočasného pridelenia. Upravila sa tiež miera krátenia stravného pri paušalizácii cestovných náhrad. Čitaj viac…