Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Od 1. januára 2018 sa upravuje zákon o sociálnom poistení. Doplnené bolo nové prechodné ustanovenie určujúce podmienky pre započítanie obdobia získaného poistencom pred 1. januárom 2018 do obdobia dôchodkového poistenia. Ďalšími zmenami obsiahnutými zákonom č. 184/2017 Z. z. a zákonom č. 266/2017 Z. z., sú úprava v poskytovaní dávky v nezamestnanosti, úprava maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu, úprava poskytovania nemocenského. Prinášame prehľad najbežnejších prípadov platenia poistného Sociálnej poisťovni od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Čítaj viac…
Publikované: 04. april 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre
Posted in Daňové centrum. sk and tagged .