Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Od 1. januára 2018 sa upravuje zákon o sociálnom poistení. Doplnené bolo nové prechodné ustanovenie určujúce podmienky pre započítanie obdobia získaného poistencom pred 1. januárom 2018 do obdobia dôchodkového poistenia. Ďalšími zmenami obsiahnutými zákonom č. 184/2017 Z. z. a zákonom č. 266/2017 Z. z., sú úprava v poskytovaní dávky v nezamestnanosti, úprava maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu, úprava poskytovania nemocenského. Prinášame prehľad najbežnejších prípadov platenia poistného Sociálnej poisťovni od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Čítaj viac…
Publikované: 04. april 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Zamestnávatelia a SZČO, nezabúdajte oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu údajov

soc logoSociálna poisťovňa sa často stretáva s tým, že zamestnávatelia, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zabúdajú na povinnosť oznámiť zmenu svojich údajov – meno, priezvisko či trvalý pobyt. Sociálna poisťovňa ich preto opätovne upozorňuje, že zmenu osobných údajov je potrebné oznámiť prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby – RLFO, ktoré majú k dispozícii okrem webovej stránky aj vo všetkých pobočkách.
Čítaj viac…
Publikované: 4. október 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Vznik a zánik sociálneho poistenia

image29487Sociálnym poistením je nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré ako povinné poistenia vznikajú zamestnancovi, SZČO, vymedzeným FO a zamestnávateľovi.
Čítaj viac…
Publikované: 19. september 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2016

tipy1-5Každoročne sa k 1.7. prehodnocuje, či musí – nemusí samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) počas ďalších 12 mesiacov platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vlani po prvýkrát samotná Sociálna poisťovňa informovala samostatne zárobkovo činné osoby o týchto ich povinnostiach a ak si pamätáte, bolo to spojené s „menšími“ problémami. Uvidíme, ako to pôjde tento rok. Ale poďme po poriadku.
Čítaj viac…
Publikované: 09. júl 2016 | Zdroj: hnonline. sk – Jozef Mihál | žiadne komentáre

Ako sa vyhnúť dlhom v Sociálnej poisťovni

soc logoSociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), aby nezabúdali na povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie včas a v správnej sume. K tomu im môže významne pomôcť, ak budú poistné platiť prostredníctvom trvalého príkazu v banke. Takto sa dá vyhnúť omeškaným či chybným platbám a následne aj z toho plynúcemu rastúcemu dlhu na poistnom.
Čítaj viac…
Publikované: 08. apríl 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre