Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2017

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 1. 2017 nastali v platení poistného aj v súvislosti s tým, že zákonné nastavenie výpočtu sumy poistného („odvodov na zdravotné poistenie“) závisí od rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa každoročne mení.
Čítaj viac…
Publikované: 13. marec 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Odpočítateľná položka na zdravotnom poistení

Image24167Vybraný príklad z praxe: Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru pred rokom a neuplatňoval si odpočítateľnú položku. Od roku 2016 by si chcel na ňu uplatniť nárok. Môže si až v roku 2016 začať uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? V prípade, že si neuplatní odpočítateľnú položku mesačne a v rámci ročného zúčtovania mu vznikne preplatok, musí zamestnávateľ podať opravný prehľad alebo hlásenie?
Čítaj viac…
Publikované: 24. február 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre