Zamestnávatelia a SZČO, nezabúdajte oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu údajov

soc logoSociálna poisťovňa sa často stretáva s tým, že zamestnávatelia, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zabúdajú na povinnosť oznámiť zmenu svojich údajov – meno, priezvisko či trvalý pobyt. Sociálna poisťovňa ich preto opätovne upozorňuje, že zmenu osobných údajov je potrebné oznámiť prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby – RLFO, ktoré majú k dispozícii okrem webovej stránky aj vo všetkých pobočkách.
Čítaj viac…
Publikované: 4. október 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov

Image27632Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočítate v článku.
Čítaj viac…
Publikované: 19. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2015

Image26135Od 1. 1. 2016 bola zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, pri ktorej platiteľ DPH odvádza daňovú povinnosť do rozpočtu až po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby od svojich odberateľov. Kto a za akých podmienok môže uplatňovať osobitnú úpravu a pre koho je to výhodné? Aký je postup v prechodnom období a po skončení používania osobitnej úpravy?
Čítaj viac…
Publikované: 25. január 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Pôžičky poskytované zamestnancom z prostriedkov zamestnávateľa.

Publikované: 7. október 2015 | žiadne komentáre
Image24487

Zamestnávateľ môže zamestnancom pri splnení stanovených kritérií a podmienok vymedzených spravidla vo vnútornom predpise poskytovať z vlastných prostriedkov nenávratné alebo návratné, bezúročné alebo úročené pôžičky. Pri poskytnutí pôžičky je potrebné uzatvoriť zmluvu o pôžičke a dohodnúť právne a finančné podmienky poskytnutia a splatenia pôžičky.

Čítaj viac…

Posvietili sme si na zamestnávateľov.

Publikované: 20. máj 2015 | žiadne komentáre

posMá zamestnávateľ oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia? Vybrali sme praktický príklad, ktorý poukazuje práve na účel definovania závislej práce v Zákonníku práce. Čitaj viac…

Zamestnávatelia, čo vás čaká v druhom kvartáli?

Publikované: 14. apríl 2015 | žiadne komentáre

Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na druhý štvrťrok tohto roka sú optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 753 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v druhom kvartáli tohto roka očakáva 13 % opýtaných zamestnávateľov a iba 5 % čaká ich pokles. Čitaj viac…

Ako je to s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím?

Publikované: 8. apríl 2015 | žiadne komentáre

otestujtesaV záujme ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím upravuje Zákonník práce ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú vymedzené v Zákonníku práce. Čitaj viac…