Oznamovanie kategórie práce 2

Daňové centrum - Oznamovanie kategórie práce 2Vzhľadom na to, že povinnosť oznamovania kategórie prác sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva na svojej stránke upozorňujú, že uvedenú povinnosť budú považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 6. 2019. Čítaj viac…
Publikované: 14. január 2019 | Zdroj: Mzdové centrum.sk

Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov?

Mzdové centrum - Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov?Zamestnanecké benefity, ako napr. plnenia zo sociálneho fondu, oceňovanie zamestnancov, dodatková dovolenka, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a iné – ako môže zamestnávateľ rozšíriť benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu zamestnávateľa či samotné interné normy? Čítaj viac…
Publikované: 20. april 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Zamestnanci, darujte podiel zo zaplatenej dane

Zamestnanci, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu do 30. apríla 2018 darovať 2 % alebo 3 % zo svojich zaplatených daní občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Čítaj viac…
Publikované: 17. april 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.
Čítaj viac…
Publikované: 26. február 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov

Image27632Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočítate v článku.
Čítaj viac…
Publikované: 19. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Voľba zamestnaneckého dôverníka

Image27347V článku sa dočítate, aké sú právne mantinely vzťahujúce sa na voľbu zamestnaneckého dôverníka. Vzhľadom na dôležitý význam kolektívneho pracovného práva, ktorého jedným zo základných princípov je ochrana záujmov zamestnancov.
Čítaj viac…
Publikované: 22. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Dovolenka pri kratšom pracovnom čase

Image27200Vybraný príklad z praxe: Zamestnanec má pracovný pomer na kratší pracovný čas na 20 hodín týždenne. Pondelok 7 hodín, streda 7 hodín, piatok 6 hodín. Pracovný pomer chce skončiť dohodou buď k 29. 2. 2016, alebo k 31. 3. 2016. Aký mu vzniká nárok na dovolenku za rok 2016?
Čítaj viac…
Publikované: 08. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre