Nárok na dovolenku

Mzdové centrum - Nárok na dovolenkuZamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný. Čítaj viac…
Publikované: 01. august 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Dovolenka pri kratšom pracovnom čase

Image27200Vybraný príklad z praxe: Zamestnanec má pracovný pomer na kratší pracovný čas na 20 hodín týždenne. Pondelok 7 hodín, streda 7 hodín, piatok 6 hodín. Pracovný pomer chce skončiť dohodou buď k 29. 2. 2016, alebo k 31. 3. 2016. Aký mu vzniká nárok na dovolenku za rok 2016?
Čítaj viac…
Publikované: 08. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Určenie čerpania dovolenky.

Publikované: 26. november 2015 | žiadne komentáre

Image25430VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred?

Čítaj viac…

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku v súvislosti s účtovnou závierkou.

Publikované: 16. november 2015 | žiadne komentáre
Image25206

Zamestnávateľ môže zamestnancom pri splnení stanovených kritérií a podmienok vymedzených spravidla vo vnútornom predpise poskytovať z vlastných prostriedkov nenávratné alebo návratné, bezúročné alebo úročené pôžičky. Pri poskytnutí pôžičky je potrebné uzatvoriť zmluvu o pôžičke a dohodnúť právne a finančné podmienky poskytnutia a splatenia pôžičky.

Čítaj viac…