Luxusné automobily v ZDP

Daňové centrum – Luxusné automobily v ZDP Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € zákon obmedzuje výšku odpisov a nájomného z operatívneho prenájmu, ktoré možno uplatniť v daňových výdavkoch. Čítaj viac…
Publikované: 19. september 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Daňová sezóna začína… na čo sa pripraviť

Vážený klienti, podnikatelia, živnostníci, firmy, koniec roka sa pomaly blíži, predíďte koncoročnému stresu. Nenechajte si zháňanie dokladov, faktúr, optimalizáciu nákladov na poslednú možnú chvíľu. Pripravte sa už teraz, myslite dopredu a vyhnite sa zbytočným nepríjemným prekvapeniam.
Čítaj viac…
Publikované: 14. november 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Uplatňovanie výdavkov na PHL

Výdavky na pohonné látky patria k najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom, keďže motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom podnikateľmi pri podnikaní.
Čítaj viac…
Publikované: 14. september 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Paušálne výdavky od 1. januára 2017

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.
Čítaj viac…
Publikované: 08. február 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Pracovný odev podnikateľa ako daňový výdavok

dlho.nezRozšíreným a najjednoduchším spôsobom prirodzenej daňovej optimalizácie je okrem regulovania pomeru príjmov a výdavkov v zdaňovacom období aj racionálne uplatňovanie všetkých vynaložených výdavkov správne z daňového hľadiska. Najviac diskusií v danom smere spôsobuje už roky pracovné oblečenie nie pri fyzickej, ale pri duševnej práci.
Čítaj viac…
Publikované: 14. september 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre