Obchodné vzorky, reklamné predmety ako daňový náklad

Image27040Spoločnosť poskytuje vzorky produktov, reklamné predmety zmluvným obchodným zástupcom, ktoré oni sami doručia a predvedú pred zákazníkom. Sú takéto obchodné vzorky a reklamné predmety daňovým nákladom?
Čítaj viac…
Publikované: 01. apríl 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Zostatková cena hmotného majetku v daňových výdavkoch.

Publikované: 26. november 2015 | žiadne komentáre

Image25440Od 1. 1. 2015 došlo k doplneniu definície daňovej zostatkovej ceny v súvislosti s využívaním majetku aj na súkromné účely a so zavedením dane z luxusu a s tým spojenú úpravu základu dane. Pri vyradení majetku predajom alebo likvidáciou sa u vybraných druhov majetku bude zahrnovať do základu dane daňová zostatková cena len do výšky príjmov z predaja.

Čítaj viac…

Zmluvné pokuty a penále v roku 2015.

Publikované: 24. november 2015 | žiadne komentáre

Image25285Je správne tvrdenie, že v roku 2015 zmluvné pokuty už nebudú daňovým výdavkom?

Čítaj viac…

Výbava kuchynky zamestnancov – daňový pohľad.

Publikované: 2. november 2015 | žiadne komentáre

Môže si firma zahrnúť do daňových nákladov a uplatniť nárok na odpočítanie DPH pri kúpe vybavenia do kuchynky pre zamestnancov, napr. nákup indukčnej dosky?

Čítaj viac…

Usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.

Publikované: 13. október 2015 | žiadne komentáre

Image24689

FR SR vydalo usmernenie ku kráteniu daňových výdavkov na motorové vozidlo, ktoré bolo zamestnancovi poskytnuté na služobné aj súkromné účely.

Čítaj viac…

Daňový tip: Výdavky na pohonné látky z pohľadu dane z príjmov a DPH.

Publikované: 03. september 2015 | žiadne komentáre
Image24020

Zákon o dani z príjmov umožňuje zahŕňať výdavky na PHL do daňových výdavkov viacerými spôsobmi. Môže podnikateľ, ktorý používa na podnikanie vlastný osobný automobil nezahrnutý v obchodnom majetku, prejsť na paušálne výdavky na PHL? Čítaj viac…

Otestujte sa: Superodpočet nákladov na výskum a vývoj.

Publikované: 03. september 2015 | žiadne komentáre
Image19788Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú možnosti odpočítania nákladov na výskum a vývoj od základu dane? Pripravili sme si pre Vás krátky test. Čítaj viac…

Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015.

Publikované: 10. apríl 2015 | žiadne komentáre

automobilOd 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu. Čitaj viac…