Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017

Uplatnenie paušálnych výdavkov je jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov. Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov, ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Aké sú podmienky uplatňovania paušálnych výdavkov a kedy je pre podnikateľa výhodné ich využiť?
Čítaj viac…
Publikované: 02. marec 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.
Čítaj viac…
Publikované: 22. február 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Paušálne výdavky od 1. januára 2017

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.
Čítaj viac…
Publikované: 08. február 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Živnostníci, poskytli ste Sociálnej poisťovni kontaktné údaje? Preverte si to!

Image27126Sociálna poisťovňa od minulého roka zasiela živnostníkom informáciu o vzniku a zániku povinného poistenia SZČO a o výške ich mesačnej odvodovej povinnosti. Keďže sa blíži obdobie 20. júla, kedy je termín doručenia týchto oznámení živnostníkom, Sociálna poisťovňa sa na tento krok už v súčasnosti pripravuje.
Čítaj viac…
Publikované: 04. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Živnostníci v týchto dňoch dostávajú informácie o zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

Image26060Od januára 2016 sa zvýšil minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného na 429,00 eur, pričom minimálne poistné bude mesačne 142,20 eur. Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného od 1. januára 2016 je 4 290 eur, pričom maximálne poistné z neho je 1 422,13 eur mesačne.
Čítaj viac…
Publikované: 20. január 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre