Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov

Image27632Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočítate v článku.
Čítaj viac…
Publikované: 19. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov.

Publikované: 20. apríl 2015 | žiadne komentáre

zdravotníciOd 1. 1. 2015 sa peňažné a nepeňažné plnenia poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi zdaňujú daňou vyberanou zrážkou. Daň je potrebné uhradiť do 30. 4. 2015. Prinášame editovateľné tlačivo. Čitaj viac…

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov

Publikované: 16. apríl 2015 | žiadne komentáre

zdravOd 1. januára 2015 platí nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, a to daňou vyberanou zrážkou. Čitaj viac…