Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou po tom, čo sa zmluvné strany dohodli na jej obsahu, pričom podmienkou pre platné založenie pracovného pomeru je dohoda strán na podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy.
Čítaj viac…
Publikované: 13. júl 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Letné brigády študentov – postup pri zdaňovaní príjmu

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je príjmom zo závislej činnosti.
Čítaj viac…
Publikované: 11. júl 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Vykonávam živnosť a súčasne som zamestnaný. Ako platím poistné?

Image27504Ako platí poistné do Sociálnej poisťovne osoba, ktorá je riadne zamestnaná a zároveň vykonáva živnosť alebo podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba? Môžete uviesť konkrétne príklady?
Čítaj viac…
Publikované: 28. apríl 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

Finančná správaZamestnanec, ktorý mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnancom teda ostáva posledný týždeň, potom si daňové priznanie budú musieť vypísať a vyplniť sami.

Čítaj viac…

Publikované: 08. február 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre