Ročné zúčtovanie dane – termíny pre rok 2018

Mzdove centrum - Ročné zúčtovanie dane – termíny pre rok 2018Zamestnávateľ je v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Čítaj viac…
Publikované: 29. január 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.
Čítaj viac…
Publikované: 26. február 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Uzatvorenie roka 2015 v mzdovej učtárni

Image26422Do 31. marca 2016 je povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vyplnenie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a odvod za neplnenie povinného podielu na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V termíne do 30. apríla 2016 je to vyplnenie a odoslanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a doručenie potvrdenia o zaplatení dane zamestnancovi.
Čítaj viac…
Publikované: 17. február 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

Finančná správaZamestnanec, ktorý mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnancom teda ostáva posledný týždeň, potom si daňové priznanie budú musieť vypísať a vyplniť sami.

Čítaj viac…

Publikované: 08. február 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre