Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

Prinášame popis legislatívy, prípravných prác pred uzavretím účtovných kníh, závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok a následných povinností po zostavení účtovnej závierky. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky s vyplnenými tlačivami.
Čítaj viac…
Publikované: 27. január 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Dotácia pokladnice spoločníkom

Image27621Od 29. 4. 2015 je zmena zákona, ktorá hovorí, že sa už pokladnica nemôže dotovať vkladmi spoločníkov – účet 211/365. Ovplyvnila táto zmena i vyplácanie cestovných náhrad spoločníkom cez pokladnicu 365/211? Alebo sa táto zmena zákona vzťahuje výlučne len na dotácie pokladnice?
Čítaj viac…
Publikované: 06. máj 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015

Image25200Od roku 2015 dochádza k významnej zmene účtovnej závierky, keď budú celkom tri účtovné závierky – mikro, malá a veľká účtovná závierka. Upozorňujeme na najdôležitejšie účtovné, ale aj daňové zmeny a súvislosti týkajúce sa tohto obdobia. Príspevok pomôže účtovným jednotkám pri vykonaní uzávierkových prác a zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2015.
Čítaj viac…
Publikované: 26. január 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre