Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní počas uznanej PN platiť platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie. Čítaj viac…
Publikované: 22. september 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN zamestnanca

Image26681Vybraný príklad z praxe: Zamestnávateľ prijal zamestnankyňu na pracovný pomer počas zastupovania na materskej dovolenke. V zmluve je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú do 31. 3. 2016. Zastupujúca zamestnankyňa otehotnela a 11. 2. 2016 sa dala vypísať na PN. Môže s ňou zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer 10. 2. 2016 alebo až 31. 3. 2016? Vzťahuje sa na ňu ochranná doba, keď je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú?
Čítaj viac…
Publikované: 02. marec 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Priemerná dočasná PN bola v septembri pod 3 %.

Publikované: 20. november 2015 | žiadne komentáre

Image25255O začiatku, trvaní a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti rozhoduje ošetrujúci lekár. Zamestnanec tieto skutočnosti preukazuje zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveným ošetrujúcim lekárom.

Čítaj viac…

Pozor na dodržiavanie liečebného režimu počas PN.

Publikované: 12. máj 2015 | žiadne komentáre

PNSociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, že počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti sú povinní dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Pri jeho porušení je poistenec sankcionovaný vylúčením nároku na výplatu nemocenského. Čitaj viac…