Luxusné automobily v ZDP

Daňové centrum – Luxusné automobily v ZDP Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € zákon obmedzuje výšku odpisov a nájomného z operatívneho prenájmu, ktoré možno uplatniť v daňových výdavkoch. Čítaj viac…
Publikované: 19. september 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Odpisovanie majetku po novom

Finančná správaNovela zákona o dani z príjmov zmenila niektoré pravidlá a povinnosti zdaňovania príjmov právnických osôb. Spresňuje douplatňovanie odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania. Menia sa pravidlá aj pri odpisoch majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.
Čítaj viac…
Publikované: 25. február 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015.

Publikované: 2. apríl 2015 | žiadne komentáre

2percentáOd 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu. Čitaj viac…