Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019

Daňové centrum - Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019Od januára platí novela zákona o DPH, ktorá prinesie zmeny pre podnikateľov. Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby, výrazná zmena sa týka prenájmov, ruší sa zábezpeka na DPH… Čítaj viac…
Publikované: 05. február 2019 | Zdroj: Daňové centrum. sk

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018

Mzdove centrum - Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018Národná rada SR dňa 19. 10. 2017 schválila novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2018. V novele sa mení definícia nelegálneho zamestnávania a definuje sa pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018. Čítaj viac…
Publikované: 28. december 2017 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2017

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 1. 2017 nastali v platení poistného aj v súvislosti s tým, že zákonné nastavenie výpočtu sumy poistného („odvodov na zdravotné poistenie“) závisí od rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa každoročne mení.
Čítaj viac…
Publikované: 13. marec 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Novinky v zozname dlžníkov

Finančná správaDlžníci pozor, na úhradu menších dlhov ostávajú posledné dva týždne. Zákon znížil výšku dlžnej sumy a tak bude finančná správa zverejňovať viac občanov a firiem, ktorí dlhujú na daniach. Nové pravidlá začali platiť v máji.
Čítaj viac…
Publikované: 18. máj 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016

Image27566Nový zákon o športe, ktorý je účinný od 1. januára 2016 upravuje problematiku športu, osôb v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti. Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.
Čítaj viac…
Publikované: 03. máj 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Najdôležitejšie úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2016

Image27466Hlavné zmeny, ktoré ovplyvňujú zdanenie príjmov od 1. 1. 2016, boli upravené novelou zákona č. 253/2015 Z. z. o dani z príjmov. Najdôležitejšie zmeny v zdaňovaní fyzických osôb nastali v oblasti cenných papierov a investičných služieb, v oblasti príjmov plynúcich podľa autorského zákona a oslobodenia sociálnej výpomoci z dôvodu živelných udalostí a hmotnej núdze.
Čítaj viac…
Publikované: 26. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre