Nezdaniteľné časti základu dane

Mzdové centrum - Nezdaniteľné časti základu daneUplatnením nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť, t. j. platí nižšiu daň z príjmov. Týmto spôsobom si zníži svoju daňovú povinnosť, to znamená, že platí nižšiu daň z príjmov. Čítaj viac…
Publikované: 14. december 2017 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

stiahnuť (1)Nezdaniteľná časť na daňovníka (alebo „odpočítateľná položka“) je daňovou výhodou, ktorú môžu využiť všetci daňovníci okrem poberateľov dôchodkov. Pri výpočte dane sa od daňového základu odpočítavajú nezdaniteľné časti. V praxi je najčastejšie využívanou nezdaniteľnou časťou nezdaniteľná časť na daňovníka.
Čítaj viac…
Publikované: 22. február 2016 | Zdroj: hnonline. sk | žiadne komentáre

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Vybraný príklad z praxe: Zamestnankyňa je poberateľkou starobného dôchodku celý rok 2015. Výška starobného dôchodku je 245 eur mesačne. Poberá vdovský dôchodok vo výške 98 eur mesačne. Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa spočítava so starobným dôchodkom aj vdovský dôchodok?

Čítaj viac…

Publikované: 11. február 2016 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Nezdaniteľné časti základu dane platné pre rok 2016

Image26245Najčastejšie využívaná forma daňovej úľavy sú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2016. Aj na rok 2016 nám ostávajú v platnosti všetky štyri typy nezdaniteľných častí, a to na daňovníka, na manželku (manžela), na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – II. pilier, na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier.
Čítaj viac…
Publikované: 2. február 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015.

Publikované: 14. október 2015 | žiadne komentáre

Image24708Rovnako ako za rok 2014 si môžu daňovníci aj za rok 2015 znížiť vymedzený základ dane o štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku (manžela), dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Čítaj viac…