Mzda za prácu nadčas

Daňové centrum - Mzda za prácu nadčasAká odmena patrí zamestnancovi pri práci nadčas a ako sa mzda za nadčas následne zúčtuje… Čítaj viac…
Publikované: 28. február 2019 | Zdroj: Mzdové centrum. sk

Vybrané spôsoby skončenia pracovného pomeru

Mzdové centrum - Vybrané spôsoby skončenia pracovného pomeruPočas trvania pracovného pomeru často dochádza k situáciám, keď pra­covný pomer prestane vyhovovať nie­ktorému účastníkovi pracovného pomeru a rozmýšľa, ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tento pracovný pomer skončiť. Vzhľadom na to, že problematika spojená so skončením pracovného pomeru je celkom rozsiahla a v niektorých prípadoch aj náročná, je nevyhnutné, aby účastníci pracovnoprávnych vzťahov vedeli, ako platne skončiť pracovný pomer. Čítaj viac…
Publikované: 01. december 2017 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Životné minimum od 1. júla 2017

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízko-príjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.
Čítaj viac…
Publikované: 23. august 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Zrážky zo mzdy

Image27625Vybraný príklad z praxe: Musí zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na základe doručených dohôd o zrážkach zo mzdy, ktoré uzatvorili zamestnanci s nebankovými spoločnosťami?
Čítaj viac…
Publikované: 09. máj 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre