Životné minimum sa od 1. júla 2016 opäť nemení

soc logoŽivotné minimum, ktoré má vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok a tiež na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, sa nebude meniť ani od 1. júla 2016. Nemení sa už tretí rok a aj po 30. júni 2016 zostáva v nezmenenej sume 198,09 eur.
Čítaj viac…
Publikované: 24. máj 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie

Image27296V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Čítaj viac…
Publikované: 19. apríl 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Mzdové veličiny a základné pravidlá pri ich aplikovaní v praxi od 1. 1. 2016

Image26760Hodnoty mzdových veličín sa menia v závislosti od obdobia, v ktorom sa majú použiť. V tomto príspevku sa zameriame na hodnoty základných veličín, ktoré sa používajú od 1. 1. 2016 v súvislosti so zdaňovaním príjmov zamestnanca podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, s platením poistného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a s platením preddavkov na poistné a poistného podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
Čítaj viac…
Publikované: 09. marec 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre