Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom

Mzdove centrum - Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľomOd 1. januára 2018 sa zamestnávateľom predlžuje lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnanca. Čítaj viac…
Publikované: 11. január 2018 | Zdroj: Mzdové centrum.sk | žiadne komentáre

Ako sa od januára 2018 zmení lehota registrácie zamestnávateľa a zamestnancov

Od 1. januára 2018 nastáva zmena v prihlasovaní sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne a odhlasovaní zamestnancov z registra poistencov. Čítaj viac…
Publikované: 07. november 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane

S nedodržaním určenej lehoty na vykonanie úkonu nastávajú aj právne dôsledky. Lehoty na vykonanie niektorých úkonov zo strany daňového subjektu voči správcovi dane upravujú príslušné hmotno-právne predpisy.
Čítaj viac…
Publikované: 06. október 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

splatnosťDaňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2015 je potrebné podať do 31. marca 2016. Fyzické aj právnické osoby si môžu túto lehotu predĺžiť. Prinášame vzory oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
Čítaj viac…
Publikované: 02. marec 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Posledné dni na odložené daňové priznania.

Publikované: 23. september 2015 | žiadne komentáre

Image24313Takmer 14 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania k dani z príjmov na september tohto roka. Do 30. septembra 2015 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť. Čítaj viac…

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Publikované: 27. apríl 2015 | žiadne komentáre

splatnosťSpoločnosť si odložila povinnosť podať daňové priznanie o 3 mesiace do 30. 6. 2015. Ak podá priznanie pred uplynutím tejto doby, napríklad už v apríli, musí v tento deň aj zaplatiť daň alebo zaplatenie dane môže odložiť až do 30. 6. 2015? Čitaj viac…