Majetok využívaný aj na súkromné účely

Daňové centrum – Majetok využívaný aj na súkromné účelySúčasná daňová legislatíva upravuje zvýhodňujúcim spôsobom uplatnenie výdavkov súvisiacich s majetkom používaným aj na osobnú potrebu do daňových výdavkov. Akou formou? Ako je to s DPH či zostatkovou cenou pri takomto majetku? Čítaj viac…
Publikované: 18. október 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Zostatková cena hmotného majetku v daňových výdavkoch.

Publikované: 26. november 2015 | žiadne komentáre

Image25440Od 1. 1. 2015 došlo k doplneniu definície daňovej zostatkovej ceny v súvislosti s využívaním majetku aj na súkromné účely a so zavedením dane z luxusu a s tým spojenú úpravu základu dane. Pri vyradení majetku predajom alebo likvidáciou sa u vybraných druhov majetku bude zahrnovať do základu dane daňová zostatková cena len do výšky príjmov z predaja.

Čítaj viac…

Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015.

Publikované: 2. apríl 2015 | žiadne komentáre

2percentáOd 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu. Čitaj viac…