Vyradenie auta z podnikania z daňového a účtovného hľadiska

Daňové centrum - Vyradenie auta z podnikania z daňového a účtovného hľadiskaAko má spoločnosť postupovať pri vyradení auta z podnikania? Môže ho ihneď po odhlásení z dane z motorových vozidiel vyradiť, odpredať alebo prípadne darovať? Čítaj viac…
Publikované: 10. máj 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Používanie auta konateľom spoločnosti

Ako správne riešiť pridelenie firemného osobného automobilu, ktorý je zaradený v majetku a je odpisovaný, konateľovi spoločnosti? Konateľ ho používa aj na cestu z domu do práce, z domu na služobné cesty a pod., prevažne však na firemné účely. Z jeho práce vyplýva zastupovanie firmy, teda neustále cestovanie. Nechce viesť knihu jázd.
Čítaj viac…
Publikované: 10. október 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Automobil a výdavky podnikateľa

Image27664Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. Príspevok sa zaoberá výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.
Čítaj viac…
Publikované: 12. máj 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Základná náhrada pri vypožičanom aute

Image27275Má živnostník, ktorý má bezodplatne vypožičaný automobil M1 od rodiča, nárok na základnú náhradu za km jazdy pri použití auta na pracovnú cestu?
Čítaj viac…
Publikované: 18. apríl 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.

Publikované: 13. október 2015 | žiadne komentáre

Image24689

FR SR vydalo usmernenie ku kráteniu daňových výdavkov na motorové vozidlo, ktoré bolo zamestnancovi poskytnuté na služobné aj súkromné účely.

Čítaj viac…

Zdaňovanie príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely.

Publikované: 29. september 2015 | žiadne komentáre

Image24395FR SR vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely. Čítaj viac…

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015.

Publikované: 21. máj 2015 | žiadne komentáre

daňautoOd 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien. Čitaj viac…

Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015.

Publikované: 10. apríl 2015 | žiadne komentáre

automobilOd 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu. Čitaj viac…