Používanie auta konateľom spoločnosti

Ako správne riešiť pridelenie firemného osobného automobilu, ktorý je zaradený v majetku a je odpisovaný, konateľovi spoločnosti? Konateľ ho používa aj na cestu z domu do práce, z domu na služobné cesty a pod., prevažne však na firemné účely. Z jeho práce vyplýva zastupovanie firmy, teda neustále cestovanie. Nechce viesť knihu jázd.
Čítaj viac…
Publikované: 10. október 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Automobil a výdavky podnikateľa

Image27664Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. Príspevok sa zaoberá výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.
Čítaj viac…
Publikované: 12. máj 2016 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015.

Publikované: 21. máj 2015 | žiadne komentáre

daňautoOd 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien. Čitaj viac…