Príležitostný príjem dôchodcu a daňové priznanie

Dôchodca, ktorý má príjem z príležitostných činností, je povinný podať daňové priznanie za rok 2016? Ide o občana, ktorý príležitostne kosí trávu, odhadzuje sneh, vykonáva drobné opravy v bytovom dome. Jeho odmena za tieto drobné činnosti je 1 350 €. Nie je s ním spísaná žiadna zmluva, všetko vykonáva na základe ústneho dohovoru.
Čítaj viac…
Publikované: 29. marec 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Dôchodkový vek v roku 2017

image30358Vybraný príklad z praxe: MPSVaR vydalo opatrenie č. 269/2016 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčnom veku na rok 2017. Sú stanovené aj presné vekové hranice poistencov, ktorých sa zvýšenie odchodu do dôchodku o 76 dní týka?
Čítaj viac…
Publikované: 4. november 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Od 1. januára 2017 sa môže predĺžiť dôchodkový vek

Image27241Od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek určuje s prihliadnutím na priemernú strednú dĺžku života. Vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne, v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Čítaj viac…
Publikované: 13. apríl 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre