Daňový bonus – priznanie na základe potvrdenia školy

Image22608Vybraný príklad z praxe: Zamestnanec priniesol potvrdenie zo strednej školy pre syna, kde je uvedené: „menovaný je študentom od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015“. Má zamestnanec za september 2015 nárok na daňový bonus?
Čítaj viac…
Publikované: 25. január 2016 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Nárok na daňový bonus po skončení strednej školy.

Publikované: 15. jún 2015 | žiadne komentáre

Image22608Aké sú podmienky nároku na daňový bonus v prípade končiacich stredoškolákov a napr. v prípade, ak dieťa neurobilo maturitnú skúšku v riadnom termíne? Čitaj viac…

Nesprávne vyplatený daňový bonus zavinením zamestnanca.

Publikované: 29. apríl 2015 | žiadne komentáre

bonus1VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Zamestnankyňa má syna, ktorý študoval a spätne mu bol priznaný invalidný dôchodok od 18 rokov veku. Je zrejmé, že daňový bonus musí vrátiť za toto obdobie do 3 rokov. Ako postupovať v tomto prípade? Čitaj viac…

Nárok na dodatočné uplatnenie daňového bonusu.

Publikované: 21. apríl 2015 | žiadne komentáre

bonusVYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Dieťa v roku 2012 od januára do júna 2012 poberalo sociálne štipendium na VŠ na základe toho, že rodičia mali určenú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, dieťa bývalo na inej adrese ako rodičia a poberalo samo na seba prídavky na dieťa. Od septembra 2012 sa zmenila legislatíva a … Čitaj viac…