Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Danove Centrum - Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmovPredmetom darovania je najmä vec, a to buď hnuteľná, alebo nehnuteľnosť, pričom musí ísť o samostatnú vec. Predmetom daru nemôžu byť súčasti veci alebo jej príslušenstvo, ak sa nepovažujú za samostatnú vec. Predmetom darovania môže byť právo, ak to jeho povaha pripúšťa, alebo iná majetková hodnota. Ako sa dary posúdia z účtovného a daňového hľadiska? Čítaj viac…
Publikované: 08. február 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Finančná správa - Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie daneZamestnanec, ktorý mal v roku 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 3.4.2018, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura.  Čítaj viac…
Publikované: 02. február 2018 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Uplatňovanie výdavkov na PHL

Výdavky na pohonné látky patria k najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom, keďže motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom podnikateľmi pri podnikaní.
Čítaj viac…
Publikované: 14. september 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Posledné tri dni na daň z príjmov

Pre takmer 170 000 ľudí a firiem zostávajú posledné dni na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016. Trojmesačný odklad uplynie v piatok 30. júna. Daňové priznanie je treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.
Čítaj viac…
Publikované: 28. jún 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2017 na 21 % má dosah už aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.
Čítaj viac…
Publikované: 29. marec 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Ak nestihnete podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 do piatku 31. marca 2017, nevadí. Túto lehotu si môžete predĺžiť. Prinášame vzory oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenia však musíte správcovi dane poslať tiež do 31. marca 2017.
Čítaj viac…
Publikované: 23. marec 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre