Tlačivá platné od 1.1.2018

Finančná správa - Tlačivá platné od 1.1.2018Niektoré tlačivá čakajú zmeny. Elektronicky komunikujúci klienti s finančnou správou dostanú pred-vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel už počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na daňových úradoch v druhej polovici januára. Čítaj viac…
Publikované: 29. december 2017 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Daňovník dane z motorových vozidiel v prípade manželov

Image24020Manželia, obidvaja SZČO (manželka už pred rokom 2015, manžel od marca 2015), majú vozidlo, ktoré si manžel dal do svojho podnikania. Manželka si urobí „cesťák“. Kto podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? Manželka je užívateľom celý rok a manžel je držiteľom od marca 2015.

Čítaj viac…

Publikované: 26. január 2016 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015.

Publikované: 21. máj 2015 | žiadne komentáre

daňautoOd 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien. Čitaj viac…