Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daňové centrum - Daň z motorových vozidiel za rok 2017Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2017 do 31. januára 2018 a v rovnakej lehote uhradiť daňovú povinnosť.Čítaj viac…
Publikované: 22. január 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Tlačivá platné od 1.1.2018

Finančná správa - Tlačivá platné od 1.1.2018Niektoré tlačivá čakajú zmeny. Elektronicky komunikujúci klienti s finančnou správou dostanú pred-vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel už počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na daňových úradoch v druhej polovici januára. Čítaj viac…
Publikované: 29. december 2017 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Daňovník dane z motorových vozidiel v prípade manželov

Image24020Manželia, obidvaja SZČO (manželka už pred rokom 2015, manžel od marca 2015), majú vozidlo, ktoré si manžel dal do svojho podnikania. Manželka si urobí „cesťák“. Kto podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? Manželka je užívateľom celý rok a manžel je držiteľom od marca 2015.

Čítaj viac…

Publikované: 26. január 2016 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Informácia k zániku daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel.

Publikované: 15. december 2015 | Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR | žiadne komentáre

Image25722Kedy zaniká daňová povinnosť v prípade ukončenia alebo prerušenia podnikania, vyradenia alebo dočasného vyradenia motorového vozidla z evidencie a v prípade úmrtia daňovníka?

Čítaj viac…

Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek.

Publikované: 9. november 2015 | žiadne komentáre
Image25142

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie, čaká v januári 2016 pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel niekoľko noviniek.

Čítaj viac…

Sadzba dane z motorových vozidiel pri návesových jazdných súpravách.

Publikované: 01. júl 2015 | žiadne komentáre

Image22882FR SR vydalo metodický pokyn k určeniu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v prípade ťahača a návesu, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu. Čitaj viac…

Oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Publikované: 01. jún 2015 | žiadne komentáre

Image22356Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia 2015 vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi už oznamovacia povinnosť nevzniká. Čitaj viac…

Sadzba dane z motorových vozidiel pri návesových jazdných súpravách.

Publikované: 01. jún 2015 | žiadne komentáre

Image22882FR SR vydalo metodický pokyn k určeniu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v prípade ťahača a návesu, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu. Čitaj viac…

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015.

Publikované: 21. máj 2015 | žiadne komentáre

daňautoOd 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien. Čitaj viac…