Zamestnanci, darujte podiel zo zaplatenej dane

Zamestnanci, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu do 30. apríla 2018 darovať 2 % alebo 3 % zo svojich zaplatených daní občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Čítaj viac…
Publikované: 17. april 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

2 % do konca apríla.

Publikované: 8. apríl 2015 | žiadne komentáre

Image21164Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ – platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. Čitaj viac…

Darovanie 2 % alebo 3 % dane.

Publikované: 25. marec 2015 | žiadne komentáre

2alebo3Aj v tomto roku môžu daňové subjekty darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní prijímateľom – právnickým osobám uvedeným v zozname prijímateľov. Právnické a fyzické osoby tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Čitaj viac…