Zamestnanci, darujte podiel zo zaplatenej dane

Zamestnanci, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu do 30. apríla 2018 darovať 2 % alebo 3 % zo svojich zaplatených daní občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Čítaj viac…
Publikované: 17. april 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chyby

Finančná správa - Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chybyDaňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať. Finančná správa zároveň odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení. Čítaj viac…
Publikované: 02. marec 2018 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Ako darovať 2%

Finančná správa - Ako darovať 2%Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie je po novom možné podať iba na tlačive určenom finančnou správou. Čítaj viac…
Publikované: 08. február 2018 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Daňová asignácia za rok 2016

Po skončení roka 2016 budú mať daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zaplatenej dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciám. Vysvetlíme postup jej poukazovania pri rôznych typoch daňovníkov, účely a spôsob použitia podielu zaplatenej dane a povinnosti jej prijímateľov.
Čítaj viac…
Publikované: 15. marec 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Posledné dni na 2% a daňové priznania

Finančná správaVšetci zamestnanci, ktorým robil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, majú možnosť poukázať 2% , prípadne 3 % zaplatenej dane a to do konca apríla. Posledné dni zostávajú aj tým, ktorí si odložili podanie daňového priznania o jeden mesiac.
Čítaj viac…
Publikované: 28. apríl 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Zmeny v poukázaní 2%

Finančná správaNovela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1. januára aj novinky v použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Pri právnických osobách ide o zmenu vo výške percentuálneho podielu zaplatenej dane v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov ako dar. Daňové subjekty, ktoré nedarujú finančné prostriedky v zákonom stanovenej výške, nemôžu poukázať žiadateľom celú sumu zaplatenej dane do výšky 2 %.

Čítaj viac…

Publikované: 09. február 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

2 % do konca apríla.

Publikované: 8. apríl 2015 | žiadne komentáre

Image21164Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ – platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. Čitaj viac…

Darovanie 2 % alebo 3 % dane.

Publikované: 25. marec 2015 | žiadne komentáre

2alebo3Aj v tomto roku môžu daňové subjekty darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní prijímateľom – právnickým osobám uvedeným v zozname prijímateľov. Právnické a fyzické osoby tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Čitaj viac…