Zamestnávatelia a SZČO, nezabúdajte oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu údajov

soc logoSociálna poisťovňa sa často stretáva s tým, že zamestnávatelia, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zabúdajú na povinnosť oznámiť zmenu svojich údajov – meno, priezvisko či trvalý pobyt. Sociálna poisťovňa ich preto opätovne upozorňuje, že zmenu osobných údajov je potrebné oznámiť prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby – RLFO, ktoré majú k dispozícii okrem webovej stránky aj vo všetkých pobočkách.
Čítaj viac…
Publikované: 4. október 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Životné minimum sa od 1. júla 2016 opäť nemení

soc logoŽivotné minimum, ktoré má vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok a tiež na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, sa nebude meniť ani od 1. júla 2016. Nemení sa už tretí rok a aj po 30. júni 2016 zostáva v nezmenenej sume 198,09 eur.
Čítaj viac…
Publikované: 24. máj 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl voči Sociálnej poisťovni

soc logoSociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.
Čítaj viac…
Publikované: 16. máj 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Od 1. januára 2017 sa môže predĺžiť dôchodkový vek

Image27241Od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek určuje s prihliadnutím na priemernú strednú dĺžku života. Vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne, v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Čítaj viac…
Publikované: 13. apríl 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre

Ako sa vyhnúť dlhom v Sociálnej poisťovni

soc logoSociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), aby nezabúdali na povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie včas a v správnej sume. K tomu im môže významne pomôcť, ak budú poistné platiť prostredníctvom trvalého príkazu v banke. Takto sa dá vyhnúť omeškaným či chybným platbám a následne aj z toho plynúcemu rastúcemu dlhu na poistnom.
Čítaj viac…
Publikované: 08. apríl 2016 | Zdroj: Sociálna poisťovňa | žiadne komentáre