Používané sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1. 1. 2016

Image27699Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1. januára 2016.
Čítaj viac…
Publikované: 30. máj 2016 | Zdroj: Ministerstvo Financií SR | žiadne komentáre

Metodické usmernenie k osobitnej úprave uplatňovania dane na základe prijatia platby v prípade započítania pohľadávok

Image27183MF SR vydalo metodické usmernenie k vzniku daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby v prípade započítania pohľadávok.
Čítaj viac…
Publikované: 07. apríl 2016 | Zdroj: Ministerstvo Financií SR | žiadne komentáre

Vyšlo vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015.

Publikované: 07. december 2015 | Zdroj: Ministerstvo financií SR | žiadne komentáre

Image25590Ako postupovať pri vypĺňaní daňových priznaní po legislatívnych zmenách? Vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015 boli publikované nové poučenia na ich vypĺňanie.

Čítaj viac…